Erik Verhoef

Carrière
De rode draad in mijn carrière zijn vooral de mensen waarmee of waarvoor ik werk. Of het nu de brouwerij was, waar ik actief was, de passagiersschepen of de cementterminal. Overal waar ik werk, ben ik me ervan bewust hoe belangrijk het is om collega’s of medewerkers niet te zien als productiefactor maar als een mens. Iemand die volwaardige aandacht verdient. Om die reden besloot ik de opleiding Hogere Veiligheidskundige (HVK) te volgen, zodat ik zou kunnen bijdragen aan een veilige werkomgeving. Daarbij bleef de factor mens voor mij cruciaal. Toen ik in contact kwam met de Bewustzijnsfabriek van Peter Henneveld realiseerde ik me dat ik daar kon leren waarnaar ik op zoek was. Ik volgde de opleiding Systemisch Coachen en zet deze kennis nu in om inzicht te krijgen in de patronen en krachtenvelden binnen teams en organisaties.

Persoonlijk
Ik ben getrouwd en heb een dochter, die inmiddels het huis uit is. Thuis is het gesprek van de dag met enige regelmaat veiligheid en systemisch coachen. Dit omdat mijn vrouw eenzelfde achtergrond heeft. Met haar beleef ik mijn passie: in onze jeep onbegaanbare, Europese, wegen te verkennen. Offroad kom ik tot rust, door de directe verbinding met de elementen. Verder waardeer ik de verbondenheid die ik tijdens zulke uitstappen voel met andere 4x4 liefhebbers. De behendigheid die het vergt en het beetje geluk dat nodig is, maken dat ik enorm van deze tochten geniet.

Dennis de Vos

Carrière
Een bèta-man was ik altijd al. De keuze voor de bachelor Mechanical Engineering lag daarom voor de hand. Binnen het operational management deed ik ervaring op bij technische bedrijven. Gaandeweg vergaarde ik kennis en ervaring met mobiel intern transport en dan met name van de technische veiligheid. Toen ik mij realiseerde dat inzichten en ideeën van technische ‘Willy Wortels’ gekanaliseerd dienen te worden aan de hand van een zo veilig mogelijk gebruik, besloot ik de opleiding Hogere Veiligheidskundige (HVK) te volgen. Techniek en veiligheid zijn naar mijn idee namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om die reden volgde ik aansluitend de leergang ‘Toepassen machinerichtlijnen’. Zo heb ik mij gespecialiseerd in het bieden van meerwaarde op het gebied van CE-markeringen en machineveiligheid.

Persoonlijk
Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Ontspanning vind ik met name in de wandelsport. Dagelijks tikt de teller al snel zo’n 10 kilometer aan. Al lopend maak ik mijn hoofd leeg en ontstaat er ruimte voor nieuwe ideeën. Is er een mogelijkheid om wat langer van huis weg te gaan? Dan koers ik graag met mijn gezin richting Italië. De optelsom van mooi weer, lekker eten en fantastische kunstschatten maakt van dat land mijn favoriete vakantiebestemming.

Bart Lemans

Carrière
Via de opleidingen MTS Werktuigbouw en HTS Technische Bedrijfskunde heb ik de stap richting procesoptimalisatie kunnen zetten. Dat deed ik door verschillende functies in diverse sectoren te doorlopen, zoals procesengineer, kwaliteitsmanager en Lean/QSHE-manager. De uitdaging voor mij is om met een andere blik dan alleen mijn technische achtergrond naar productieprocessen te kijken. Het is gaaf als het lukt mensen te overtuigen dat het beter kan, met minder verspilling of juist een hogere opbrengst. Om hierin ook op het gebied van veiligheid een belangrijke stap te kunnen zetten, besloot ik de opleiding Hogere Veiligheidskundige (HVK) te volgen. Inmiddels heb ik me gespecialiseerd in het verbeteren van uiteenlopende bedrijfsprocessen. Dit kunnen besturende processen zijn, maar ook primaire processen of ondersteunende processen.

Persoonlijk
Ik ben vader van drie kinderen en woon in Noord-Brabant, net als Zeeland een ideale provincie voor mijn hobby wielrennen. Dat doe ik in clubverband. Dat is gezellig en op een of andere manier een ideale combinatie van individueel sporten, maar toch als groep finishen. Fietsen betekent voor mij ontspanning en genieten van de natuur. Dat laatste doe ik ook als ik met mijn kinderen kampeer. Dat voelt als even ontsnappen aan de hectiek van alle dag en teruggaan naar de basis die het meest belangrijk voor mij is.

In zijn vrije tijd brengt Bart graag tijd door met zijn gezin en verkent hij op zijn racefiets het Brabantse land. En als echte Brabander hoort lekker eten natuurlijk ook tot zijn favoriete vrijetijdsbestedingen.
Stacks Image 216
Dennis de Vos
T 06-193 010 21
dennis@yoursp.nl

Techniek

Veiligheid op de werkvloer is een samenspel tussen mens, techniek en organisatie. Techniek en technische maatregelen zijn onderhevig aan kennis, ontwikkelingen en innovaties. De stand van de techniek loopt hier als een rode draad doorheen. Dennis de Vos is gespecialiseerd in de technische kant van veiligheid en heeft alle kennis in huis om de veiligheid van machines en producten te beoordelen. Hij kent bovendien de Europese richtlijnen en weet precies of, hoe, waarom en wanneer je product of machine een CE-markering nodig heeft.

Voldoen aan Europese wet- en regelgeving

Of het nu een nieuwe machine betreft, de aanpassing van machine of het koppelen van meerdere machines; op tal van momenten is het nodig om (opnieuw) te voldoen aan de eisen die de Europese wet- en regelgeving stelt aan veiligheid. Dennis heeft alle kennis en kunde in huis om deze Europese richtlijnen op de juiste manier toe te passen. Hij voert daarvoor een richtlijnenonderzoek uit en een normenonderzoek. Dat laatste is raadzaam om er zeker van te zijn dat je aansluit bij de huidige stand van wetenschap en techniek. Als je machine of product een CE-markering nodig heeft, stelt hij het productiedossier, de productmarkeringen, gebruiksaanwijzingen en een conformiteitsverklaring voor je op. Dennis werkt voor gebruikers van machines en producten, maar ook voor producenten, importeurs en brancheorganisaties.
Stacks Image 171
Stacks Image 243
Bart Lemans
T 06-538 207 37
bart@yoursp.nl

Organisatie

Wie werknemers veiliger wil laten werken, zal - naast techniek en het menselijke gedrag - ook oog moeten hebben voor de organisatie zelf. Verschillende aspecten binnen een organisatie hebben invloed op veiligheid. Daarbij valt te denken aan het gevoerde beleid, de structuur, cultuur van de organisatie en aan de stijl van leidinggeven. Bart Lemans is gespecialiseerd in deze organisatorische kant van veiligheid. Hij neemt organisaties onder de loep met het doel deze zo in te richten dat veiligheid bij al het doen en laten altijd de hoogste prioriteit heeft.

Organisaties met veiligheid als topprioriteit

Iedereen vindt veiligheid belangrijk, maar vindt iedereen veiligheid ook belangrijk als de prestaties of de kwaliteit onder druk staan? Bart neemt organisaties mee in manieren om veiligheid altijd als hoogste prioriteit te beschouwen. Dit vergt een andere kijk op zaken voor elkaar krijgen. Een mooi startpunt daarbij is de risico inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Door deze kritisch tegen het licht te houden, stuit Bart op zaken die veel meer duidelijkheid vereisen om veilig en gezond werken daadwerkelijk te realiseren. Het blikveld daarbij is breed en loopt uiteen van de juiste overlegstructuren, waarbij veiligheid op nummer 1 staat, tot de toegankelijkheid en bereikbaarheid van een bedrijfsarts, vertrouwenspersoon of preventiemedewerker. Ook ondersteunt Bart bij het analyseren van data rondom ongevallen, bijna-ongevallen en het melden van onveilige situaties en bij het opzetten van systemen om ook daadwerkelijk iets met deze data te doen.
Stacks Image 207
Stacks Image 314
Erik Verhoef
T +31 (0)850 470 593
erik@yoursp.nl

Mens

Integrale veiligheid betreft het samenspel tussen techniek, organisatie en mens. Daarbij is de mens de meest lastige factor. Ieder mens heeft een eigen wil en neemt autonoom beslissingen. Beslissingen die niet altijd gebaseerd zijn op kennis. Ervaringen en emoties spelen een belangrijke rol in het gedrag van mens, als individu en als groep of team. Erik Verhoef is gespecialiseerd in de ‘menselijke’ kant van veiligheid. Hij heeft alle kennis in huis om samen met individuele medewerkers en groepen mensen stappen te zetten in het veiligheidsbewustzijn.

Blijvende verandering in het veiligheidsbewustzijn

De techniek is in orde, de organisatie staat en toch vinden er incidenten plaats. Wat leeft er in organisaties waar dat kan gebeuren? Erik boort daarvoor een diepere laag aan binnen organisaties; daar waar het menselijk handelen een negatieve invloed heeft op goed gefundeerd beleid. Erik is systemisch coach. Zijn manier van systemisch coachen helpt bij het onderzoeken wat er over het hoofd wordt gezien. En wat je kunt doen om patronen te doorbreken en/of te accepteren. Die expertise combineert hij met zijn kennis van het enneagram, de typologie die de menselijke persoonlijkheid opdeelt in uiteenlopende persoonlijkheidstypes.  Erik faciliteert gesprekken en zorgt ervoor dat iedereen wordt gehoord. Daarbij kiest hij voor een bottom-up benadering, met top-down ondersteuning door het management. Hij werkt individueel en/of met groepen en creëert een beweging waarmee hij een blijvende verandering in het veiligheidsbewustzijn realiseert.
Stacks Image 305
  CORRESPONDENTIE
Meester F.J. Haarmanweg 23
4538 AN Terneuzen
CONTACT
T +31 (0)850 470 593
info@yoursp.nl
MEER
KvK 82960232
Privacyverklaring
SOCIAL MEDIA